IPRM Mobilita

Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek

Projekt se zabývá provedením rekonstrukce a modernizace 51 trolejbusových zastávek MHD.

Partnerství

Hlavním cílem projektu, který je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Mostu – DOPRAVA, je prostřednictvím zavedení nového informačního systému zkvalitnit poskytované služby MHD na území města Mostu za účelem zvýšení atraktivnosti a využívání MHD co do přesnosti dodržování stanovených jízdních řádů a zvýšení informovanosti cestujících se zaměřením na návaznost a možnosti přestupů mezi jednotlivými linkami.

Odkazy

Odkazy na partnery

Obnova vozového parku trolejbusů

Projekt spočívá v nákupu nových trolejbusů, které nahradí stávající zcela zastaralý vozový park a budou nasazeny na jednotlivé linky v systému MHD Ústí nad Labem

Management IPRM Mobilita

Projekt je zaměřen na řízení IPRM Mobilita jako celku v letech 2012 - 2015. Prostřednictvím projektu bude zajištěna celková koordinace aktivit IPRM Mobilita, provázanost dílčích projektů a tím komplexnost a synergické efekty IPRM Mobilita. Pro účely úspěšné realizace IPRM Mobilita bude vytvořena dostatečná personální kapacita, kvalitní manažerský tým a potřebné technické zázemí. V rámci projektu bude zajištěna publicita IPRM Mobilita jako celku a částečně také publicita související s dílčími projekty.

Inteligentní zastávky

Cílem tohoto projektu je vytvoření systému „inteligentních zastávek“, tj. systému komfortního zajištění aktuálních dopravních informací v síti MHD pro cestující veřejnost za použití elektronických informačních tabulí, které spolupracují s dopravním dispečinkem, umožňují tak získat přesné informace o příjezdu, odjezdu či zpoždění na lince či spoji on-line způsobem. Z projektu bude těmito panely vybaveno 16 označníků na 6 nejvytíženějších zastávkách v centru města, které jsou i z hlediska svého umístění potřebné pro další technický i sociální rozvoj města a jeho fungování. Přístup do systému inteligentních zastávek bude nabídnut všem dopravcům, kteří by ho chtěli využívat.

Informace

Informace o integrovaném plánu rozvoje města Ústí nad Labem - Mobilita

Dobudování obratiště a točny

Projekt řeší doplnění trolejbusové sítě ve městě Ústí nad Labem o trakční vedení umožňující zobousměrnění provozu trolejbusových linek a především řešení krizových situací například při výpadku proudu v části města či při povodňových situacích. Projekt zahrnuje dvě investiční akce - vybudování obratiště v centru města a dále modernizaci točny v části města Severní Terasa.