Sezónní turistické linky

Od 1. 1. 2022  je na turistických linkách možné uhradit jízdné pouze bezhotovostní platbou bezkontaktní platební kartou nebo elektronickou peněženkou BČK DÚK.

Plánujete-li sportovní vyžití v okolí Ústí nad Labem, můžete využít našich turistických linek. V letním období provozujeme cyklobusy - linky č. 20 a 21, v zimním období pak skibus – linku č. 10.

Pro turistické linky je zastávka Divadlo umístěna před zastávkou linek 61 a 62 ve směru k Západnímu nádraží.

Sezónní turistické linky

CYKLOBUSY

Linka č. 20: Divadlo - Chlumec - Zadní Telnice - Adolfov - Krásný Les - Varvažov, Pomníky - Chlumec – Divadlo

je v sezóně 2024 provozována od 13. 4. 2024 do 29. 10. 2024, vždy o víkendech a státních svátcích, v období letních prázdnin pak i každou středu.

Jízdní řád platný od 13. 4. 2024:

Staniční jízdní řád ke stažení zde.

Sdružený jízdní řád ke stažení zde.

Zastávka

Odjezd

Divadlo

9:00

13:00

Chlumec 9:20 13:20
Zadní Telnice

9:30

13:30

Adolfov

9:40

13:40

Krásný Les

9:50

13:50

Varvažov, Pomníky

10:10

14:10

Chlumec 10:15 14:15
Divadlo

10:30

14:30

 

Linka č. 21: Divadlo - Chlumec - Nakléřov - Petrovice, rozc. Krásný Les - Tisá, Kulturní dům - Divadlo

je v sezóně 2024 provozována od 13. 4. 2024 do 29. 10. 2024, vždy o víkendech a státních svátcích, v období letních prázdnin pak i každou středu.

Jízdní řád platný od 13. 4. 2024:

Staniční jízdní  řád ke stažení zde.

Sdružený jízdní řád ke stažení zde.

Zastávka

Odjezd

Divadlo

11:00

15:00

Chlumec 11:20 15:20

Nakléřov

11:30

15:30

Petrovice, rozc. Krásný Les

11:40

15:40

Tisá, Kulturní dům

11:50

15:50

Divadlo

12:20

16:20

V období letních školních prázdnin budou v provozu navíc každou středu, tj. ve dnech: 3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28.8. 2024.

Od 27. 4. do 29. 09. 2024 bude zahájen provoz rozvozové linky pro cyklisty číslo 28 z Labské stezky na Severní Terasu s trasou ze zastávky ZPA (u železniční tratě, v zastávce bývalé linky ČSAD – prostor před současnou zastávku tak, aby vozidlo nepřekáželo) přes Divadlo, dále Klíšskou ulicí na Klíši Hvězda, přes Štefánikovu a Masarykovu ulici na Bukov rondel, dále ulicemi Božtěšická a Sociální Péče na Severní Terasu a Mezní ulicí do zastávky Orlická. Linka je v provozu v sobotu, neděli a ve svátek. 

Nástupní zastávka Divadlo je umístěna před zastávku linky číslo 61, 62 ke sloupu TTV, kde budou linky číslo 20, 21 a 28 nabírat cestující.

SKIBUS

Linka č. 10: Divadlo – Lipová – Telnice, žel.st. - Zadní Telnice

Provoz v sezóně 2024/2025 bude upřesněn.

Jízdní řád:

Zastávka

Odjezd

Divadlo

8:30

9:45

11:00

14:05

15:20

Lipová

8:38

9:53

11:08

14:13

15:28

Telnice, žel. St.

8:50

10:05

11:20

14:25

15:40

Zastávka

Odjezd

Telnice, Zadní Telnice

9:05

10:20

13:30

14:45

16:00

Telnice, žel. st.

9:15

10:30

13:40

14:55

16:10

Lipová

9:27

10:42

13:52

15:07

16:22

Ceník jízdného na turistických linkách

Jízdenky pro přepravu na sezónních linkách jsou neintegrované a platí pouze pro přepravu na sezónní lince v den vyznačení data platnosti a je možné zakoupit pouze u řidiče na turistické lince. K jízdence je povolena bezplatná přeprava 1 spoluzavazadla podléhající placení přepravného nebo 1 psa.

 

Jednosměrná jízdenka

Obousměrná jízdenka

Dospělí a osoby nad 15 let

40 Kč

60 Kč

Děti 6 - 15 let

20 Kč

30 Kč

Zvýhodněné jízdné 1 + 1*

50 Kč

75 Kč

* platí pro přepravu jedné osoby ve věku od 6 do 15 let a jedné osoby od dosažení
věku 15 let

Ceník jízdného na sezónních turistických linkách

Sezónní turistické linky nejsou součástí integrovaného dopravního systému DÚK, a proto na těchto linkách neplatí jízdní doklady v papírové nebo elektronické podobě uvedené v Tarifu DÚK.

Na sezónních turistických linkách neplatí také mobilní jízdenky (SMS jízdenka, SEJF jízdenky, jízdenky v Mobilní aplikaci DPmÚL a jízdní doklady DÚKapky).

Sezónní turistická jízdenka vytištěná na terminálu ve vozidle sezónní turistické linky platí do data a času na jízdence vyznačených. Jízdenku lze ve vyznačený den použít na autobusových a trolejbusových linkách DPmÚL v zóně 101 Ústí nad Labem do 18:00 hodin.

K sezónní turistické jízdence je povolena bezplatná přeprava spoluzavazadla nebo psa přepravovaného bez schrány.

Platné Smluvní přepravní podmínky pro turistické linky -  zde

Tarif pro Sezónní turistické linky  - zde