Výběrová řízení

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. zveřejňuje výzvy k podání nabídek.

Aktuálně otevřená výběrová řízení:

Výzva k podání nabídky: OPRAVA STŘECHY - VÝMĚNA SVĚTLÍKŮ NA OBJEKTU OPRAVNY TROLEJBUSŮ na p.č. 898/75 v k.ú. Všebořice

  • Výzva k podání nabídky oprava střechy ke stažení zde - opraven datum prohlídky objektu na 2. 5. 2023

  • Smlouva o dílo ke stažení zde

  • Položkový rozpočet zadání ke stažení zde

  • Podklady VZ – tam projektová dokumentace ke stažení zde

  • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zde

Nákup 5 ks autobusů kategorie 18 m a 10 ks autobusů kategorie 12 m

Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty

  • Odkaz na zakázku zde

Profil zadavatele veřejných zakázek

odkaz na Profil zadavatele veřejných zakázek zde