Obnova vozového parku trolejbusů

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: IPRM Mobilita (Integrovaný plán rozvoje města)
Název dílčího projektu: Obnova vozového parku trolejbusů
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/62.01112
Doby fyzické realizace: únor 2014 - říjen 2015
Dodavatel: společnost Škoda Electric a.s., se sídlem Tylova 1/57, 301 28 Plzeň
Celkové náklady: 404 723 135 Kč
Dotace z prostředků ROP: 117 330 699,6 Kč
Prostředky z rozpočtu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.: 287 392 435,5 Kč

Popis projektu: Projekt spočívá v nákupu nových trolejbusů, které nahradí stávající zcela zastaralý vozový park a budou nasazeny na jednotlivé linky v systému MHD Ústí nad Labem. Celkem bude pořízeno 26 nových trolejbusů, a to v členění 16 ks nízkopodlažních kapacitních trolejbusů délky do 15 metrů a 10 kusů nízkopodlažních kloubových trolejbusů délky do 18 metrů. Cílem projektu je obnovit vozový park Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. a tím poskytnout cestujícím větší komfort cestování a zvýšit tak atraktivitu městské hromadné dopravy. Jedním ze specifických cílů projektu je rovněž přizpůsobit vozový park obyvatelům se sníženou schopností pohybu a orientace, čímž dojde ke zpřístupnění veřejné dopravy této specifické skupině obyvatel. Kromě těchto hlavních cílů bude mít pořízení nových trolejbusů rovněž pozitivní vliv na snížení provozních nákladů MHD. V tomto smyslu je tedy předkládaný projekt jedním z nástrojů na dosažení zamýšlených cílů.
 
Partner projektu: Statutární město Ústí nad Labem