Dobudování obratiště a točny

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: IPRM Mobilita (Integrovaný plán rozvoje města)
Název dílčího projektu: Dobudování obratiště a točny
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/76.01321
Doba předpokládané fyzické realizace: květen 2015 – listopad 2015
Dodavatel: STRABAG Rail a.s.
Celkové náklady: 23 505 244,52 Kč
Dotace z prostředků ROP: 15 775 232,54 Kč
Dotace Ústeckého kraje: 1 394 913,53 Kč
Prostředky z rozpočtu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.:  6 335 098,45 Kč

Popis projektu: Projekt řeší doplnění trolejbusové sítě ve městě Ústí nad Labem o trakční vedení umožňující zobousměrnění provozu trolejbusových linek a především řešení krizových situací například při výpadku proudu v části města či při povodňových situacích. Projekt zahrnuje dvě investiční akce - vybudování obratiště v centru města a dále modernizaci točny v části města Severní Terasa.

Cílem projektu je zkvalitnit služby poskytované Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. (dále také jen DPmÚL, a.s.) a zvýšit tak atraktivitu městské hromadné dopravy. Projekt umožní za použití relativně jednoduchého a finančně nenáročného řešení efektivněji využívat stávající trakční síť a rozšíří možnosti přizpůsobit vedení linek potřebám obyvatel. Jedním ze specifických cílů projektu je rovněž připravit trakční síť v městě na řešení mimořádných situací, což současné vedení trakční sítě neumožňuje. Díky vybudování obratiště v centru města dojde k větší variabilnosti trolejbusové dopravy jak pro trvalý stav resp. redesign linek, tak pro výjimečné události, případně havárie. Oprava trolejbusového vedení na smyčce Mírová má za účel zkapacitnění stávající smyčky proti stávajícímu stavu.

Partner projektu: Statutární město Ústí nad Labem