Management IPRM Mobilita

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: IPRM Mobilita (Integrovaný plán rozvoje města)
Název dílčího projektu: Management IPRM Mobilita
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/76.01192
Doba fyzické realizace: leden 2012 - listopad 2015
Celkové náklady: 4 981 183 Kč
Dotace z prostředků ROP: 4 234 005 Kč
Prostředky z rozpočtu města: 747 178 Kč

Popis projektu: Projekt je zaměřen na řízení IPRM Mobilita jako celku v letech 2012 - 2015. Prostřednictvím projektu bude zajištěna celková koordinace aktivit IPRM Mobilita, provázanost dílčích projektů a tím komplexnost a synergické efekty IPRM Mobilita. Pro účely úspěšné realizace IPRM Mobilita bude vytvořena dostatečná personální kapacita, kvalitní manažerský tým a potřebné technické zázemí. V rámci projektu bude zajištěna publicita IPRM Mobilita jako celku a částečně také publicita související s dílčími projekty.

Partneři projektu: 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ústecký kraj
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Národní rada se zdravotním postižením České republiky