Informační centrum

Zákaznické a informační centrum

Kontaktní adresa:

Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem

Telefon:

475 258 183

E-mail:

info(zavináč)dpmul.cz

Otevírací doba:

pondělí – pátek:
6:00 - 18:00

sobota

7:00 - 12:00

Bezplatná infolinka:

800 100 613


 

Dopravní dispečink

Telefon:

475 211 547

Ceník jízdného do 31. 08. 2018 na autobusových a trolejbusových linkách

Pro přepravu linkami městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem provozovanými Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. (vyjma lanové dráhy na Větruši) můžete využít následující jízdní doklady:

Všechny jízdenky vyjma jízdenek na sezónních turistických linkách jsou přestupní, časově omezené, se zónovou platností.

Použití a ceníky jízdních dokladů jsou uvedeny níže.

Integrované papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu 

Integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu obyčejná nebo zlevněná vytištěná na zabezpečeném papíru opravňuje v rozsahu své časové a zónové platnosti k libovolnému počtu jízd na linkách MHD za podmínek stanovených Tarifními a Smluvními přepravními podmínkami Dopravního podniku města Ústí nad Labem (dále jen DPmÚL), a na linkách dopravců zapojených do systému Dopravy Ústeckého kraje (dále jen DÚK). Jízdenka musí být označena v označovači na místě jízdenky k tomu určeném (tiskové pole).

Jízdenku řádně neoznačenou označovačem umístěným ve vozidle MHD nelze použít na linkách dopravců zapojených do systému DÚK.

POKUD CESTUJÍCÍ PŘEJÍŽDÍ HRANICI ZÓNY, JE POVINEN MÍT PLATNÝ JÍZDNÍ DOKLAD PRO ZÓNU PŘEDCHÁZEJÍCÍ I NÁSLEDUJÍCÍ!

Jízdenka pro jednotlivou jízdu se označuje při zahájení první jízdy, při přestupu se již neoznačuje. Jízdenka platí od času vytištěného strojkem na označení jízdenek po dobu vyznačenou na jízdence.

Definice jednotlivých pojmů je uvedena v Tarifu DÚK, který je v plném znění k dispozici v záložce IDS.

Na integrované papírové základní jízdenky pro jednotlivou jízdu obyčejné se v zónách 101 + 121 + 122 + 171 se přepravují:

 • osoby ode dne dosažení 15 let, pokud nemají nárok na bezplatnou přepravu nebo nárok na tuto přepravu nedoloží,
 • osoby, které nemají nárok na zlevněné jízdné dle tarifu.

Druh jízdenkyZákladníZónová platnost
45 minutPřestupní18 Kč101 - 101

60 minut 

Přestupní21 Kč101 - 101
101 - 121/122/171
60 minut
(prodej u řidiče)**
Přestupní25 Kč101 - 101
101 - 121/122/171
1 den*Přestupní80 Kč101 - 101
* platí od označení do 4:00 hodin následujícího dne
** platí pouze ihned označená ve validátoru


Na integrované papírové základní jízdenky pro jednotlivou jízdu zlevněné se v zónách 101 + 121 + 122 + 171 přepravují:

 • děti od 6 do 15 let, přičemž děti ve věku od 10 do 15 let jsou povinné prokázat nárok na slevu platnou průkazkou.

Druh jízdenkyZlevněnéZónová platnost
45 minutPřestupní9 Kč101 - 101

60 minut 

Přestupní10 Kč
101 - 101
101 - 121/122/171
60 minut
(prodej u řidiče)**
Přestupní15 Kč101 - 101
101 - 121/122/171
1 den*Přestupní40 Kč101 

* platí od označení do 4:00 hodin následujícího dne
** platí pouze ihned označená ve validátoru

Na integrované papírové základní jízdenky pro jednotlivou jízdu zlevněné pro kategorii cestujících ,,důchodce" a osoba přepravující dítě do věku 3 let se v zóně 101 přepravují:

 • jedna osoba přepravující dítě do věku 3 let, (do dosažení věku 3 let),
 • osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod III. stupně,
 • osoby od dosažení věku 62 let,
 • osoby, které pobírají starobní důchod a do 30. 11. 2011 si u dopravce zaregistrovaly slevu na jízdném

Druh jízdenkyZlevněnéZónová platnost
45 minutPřestupní10 Kč101 - 101

60 minut 

Přestupní12 Kč
101 - 101

60 minut
(prodej u řidiče)**
Přestupní15 Kč101 - 101

1 den*Přestupní40 Kč101 - 101

* platí od označení do 4:00 hodin následujícího dne
** platí pouze ihned označená ve validátoru

 • senioři od 62 do 70 let věku a osoby pobírající invalidní důchod III. stupně se přepravují v zóně 101 za jízdné v hodnotě 10,- Kč (platnost jízdenky 45 min) nebo 12,- Kč (platnost jízdenky 60 min)
 • senioři nad 70 let věku jezdí v zóně 101 zdarma

Na integrované papírové základní jízdenky pro jednotlivou jízdu zlevněné pro kategorii cestujících držitel průkazu ZTP a ZTP/P se v zónách 121, 122, 171 přepravují:

 • osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli platných průkazů ZTP nebo ZTP/P

Druh jízdenkyZlevněnéZónová platnost
60 minutPřestupní5 Kč121/122/171

60 minut
(prodej u řidiče)**

Přestupní15 Kč
121/122/171

** platí pouze ihned označená ve validátoru

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P  cestují v zóně 101 linkami MHD a linkami dopravců DÚK zdarma!

Od 1.1.2016 mohou držitelé průkazu ZPT, ZTP/P podle zákona č. 329/2014 Sb. prokazovat nárok na bezplatnou přepravu výhradně nově vydaným průkazem ZTP, ZTP/P  - viz vzor

 

jinak budou považováni za cestujícího bez platného jízdního dokladu.


Částečně integrované mobilní jízdenky:


SMS jízdenka

K dispozici jsou tři druhy:

Druh SMS jízdenkyZpůsob objednání SMS jízdenky

 60 minut  za  20 Kč  

(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora).

SMS zprávu ve tvaru MDJ pošlete na 90206

 1 den* zlevněná za 40 Kč  

(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora).

SMS zprávu ve tvaru MDJ40 pošlete na 90206

 1 den* obyčejná za 80 Kč  

(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora).

SMS zprávu ve tvaru MDJ80 pošlete na 90206

* platí v den nákupu od uvedeného času do 4:00 hodin následujícího dne

Na zlevněnou jízdenku se přepravují:

 • děti od 6 do 15 let, přičemž děti ve věku od 10 do 15 let jsou povinné prokázat nárok na slevu platnou průkazkou,
 • jedna osoba přepravující dítě do věku 3 let,
 • osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod III. stupně,
 • osoby od dosažení věku 62 let,
 • osoby, které pobírají starobní důchod a do 30. 11. 2011 si u dopravce zaregistrovaly slevu na jízdném.

Pro získání SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru klíčového slova (například MDJ ) na číslo 90206. SMS jízdenka Vám bude doručena do 2 minut po odeslání Vašeho požadavku.

Daňový doklad k Vaší SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.

Využití SMS jízdenky je možné pouze se sim kartou českých operátorů a aktivovanou službou Premium SMS.

Cestující smí nastoupit do vozidla pouze s přijatou platnou SMS jízdenkou!


SEJF jízdenka

K dispozici jsou tři druhy:

Druh jízdenky

 60 minut  za  18 Kč  

 1 den* zlevněná za 40 Kč  

 1 den* plnocenná za 80 Kč  

* platí v den nákupu od uvedeného času do 4:00 hodin následujícího dne

Na zlevněnou jízdenku se přepravují:

 • děti od 6 do 15 let, přičemž děti ve věku od 10 do 15 let jsou povinné prokázat nárok na slevu platnou průkazkou,
 • jedna osoba přepravující dítě do věku 3 let,
 • osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod III. stupně,
 • osoby od dosažení věku 62 let,
 • osoby, které pobírají starobní důchod a do 30. 11. 2011 si u dopravce zaregistrovaly slevu na jízdném.

Bližší informace k aplikaci SEJF naleznete na www.sejf.cz

Cestující smí nastoupit do vozidla pouze s přijatou platnou elektronickou jízdenkou!

Všechny částečně integrované mobilní jízdenky jsou přestupní a platí v rozsahu své časové platnosti na linkách DPmÚL a na linkách Dopravců zapojených do systému Dopravy Ústeckého kraje, ovšem pouze v zóně 101. Jízdenku nelze použít na linkách Českých drah zapojených do systému Dopravy Ústeckého kraje.


Integrované papírové časové jízdenky nepřenosné - časové kupóny 


1) pro zónu 101


Dětské
6 - 15 let*

Studentské
15 - 26 let**

Obyčejné nad 15 let

Zlevněné - D *** 

Zlevněné - J ****

Zlevněné - N *****

7 denní

53 Kč

100 Kč

158 Kč

 98 Kč

125 Kč

-

15 denní

98 Kč

150 Kč

310 Kč

 156 Kč

190 Kč

-

30 denní

156 Kč

265 Kč

535 Kč

 286 Kč

350 Kč

100 Kč

90 denní

423 Kč

618 Kč

1 395 Kč

 761 Kč

905 Kč

-

180 denní

-

-

2 570 Kč

 -

-

-

365 denní

-

-

4 845 Kč

 -

-

-


kupóny lze zakoupit i v aplikaci SEJF, vyjma kupónu -N

*Cena jízdenky pro děti od 6 do 15 let věku, tj. od dosažení věku 6 let do dne, který předchází dni 15. narozenin.

**Cena jízdenky pro žáky a studenty od 15 do 26 let, tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin. Žáci a studenti uplatňující nárok na jízdenku jsou od dosažení věku 18 let povinni předložit potvrzení o studiu na příslušný školní rok. Studenti vyšších odborných a vysokých škol jsou povinni předkládat potvrzení o studiu v prezenční formě studia vždy na zimní semestr a letní semestr příslušného akademického roku. Studenti UJEP předkládají elektronický průkaz studenta UJEP.

***Cena jízdenky pro osoby pobírající starobní důchod, které uplatnily svůj nárok na slevu u dopravce do 30. 11. 2011, pro osoby pobírající invalidní důchod III. stupně a pro osoby od dosažení věku 62 let.

****Cena jízdenky pro osoby přepravující dítě do dovršení věku 3 let.

*****Cena jízdenky pro osoby, které jsou na základě pravomocného rozsudku příslušného soudu zbaveny nebo omezeny způsobilosti k právním úkonům v rozsahu, že nejsou schopny bez opatrovníka se zavazovati k jakémukoliv právnímu jednání a pobírají životní nebo existenční minimum dle zákona 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.


2) pro zónu 101 a některou ze zón 121,122 nebo 171

Součástí kupónů jsou ochranné nálepky červené barvy:Jízdné z tarifní zóny 101 Ústí n.L. do zónDítě 6 - 15 let
jízdní doklad 30  denní
Student 15 - 26 let
jízdní doklad 30  denní
Obyčejné nad 15 let
jízdní doklad 30  denní

Dítě 6 - 15 let
jízdní doklad 90  denní

Student 15 - 26 let
jízdní doklad 90  denní
 

Obyčejná nad 15 let
jízdní doklad 90  denní

121 - Chlumec

182 Kč

390 Kč

546 Kč

490 Kč

1 050 Kč

1 470 Kč

122 - Přestanov182 Kč 390 Kč 546 Kč - - -
171 - Dolní Zálezly

182 Kč

 390 Kč 546 Kč - - -

Na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. dále platí všechny ostatní papírové jízdní doklady DÚK, s vyznačenou výchozí nebo cílovou zónou 101, případně 121, 122 a 171; nebo povolenými nadzónami 10, 12 nebo 17, pokud je splněna podmínka povolené cesty – viz Tarif DÚK; nebo celosíťový jízdní doklad.

 

Integrované jednodenní síťové jízdenky Labe – Elbe  


integrované  jednodenní časové jízdenky síťové (platí do 04:00 následujícího dne), které opravňují cestující k jízdám po dobu platnosti na všech linkách DPmÚL v zónách 101, 121, 122 nebo 171 a na linkách dopravců DÚK, dle podmínek Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK. 

Druhy jednodenních síťových jízdenek Labe - Elbe:

1 + 2*

2 + 4**

 Max. 5

Jízdní kolo

270 Kč

380 Kč

 560 Kč

90 Kč

* 1 osoba bez omezení věku a max. 2 děti do věku 15 let
** 2 osoby bez omezení věku a max. 4 děti do věku 15 let


Bližší informace o zapojení jednotlivých dopravců a platnosti naleznete na 
www.vvo-online.de/cs/

Platnost časové jízdenky začíná v den vydání a platí do 4:00 následujícího dne. Den platnosti vyznačí prodávající – jízdenky se dále ve strojcích na označení jízdenek neoznačují!

Jízdenku můžete zakoupit u všech dopravců zapojených v projektu Labe – Elbe, mj. i v prodejnách jízdenek v Revoluční a Masarykově ulici.


Jízdenky pro přepravu na sezónních linkách


Jízdenky pro přepravu na sezonních linkách jsou neintegrované a platí pouze pro přepravu na sezónní lince v den vyznačení data platnosti a je možné je zakoupit pouze u řidiče na turistické lince. K jízdence je povolena bezplatná přeprava 1 spoluzavazadla podléhající placení přepravného nebo 1 psa.


Jednosměrná jízdenka

Obousměrná jízdenka

Děti 6 - 15 let

20 Kč

30 Kč

Dospělí a osoby nad 15 let

40 Kč

60 Kč

Zvýhodněné jízdné 1 + 1*

50 Kč

75 Kč

* platí pro přepravu jedné osoby ve věku od 6 do 15 let a jedné osoby od dosažení věku 15 letPřeprava zavazadel, živých zvířat a psů bez schránky na linkách DPmÚL v zónách 101 - 101/121/122/171 


K úhradě přepravného za spoluzavazadlo, zvíře přepravované ve schráni, nebo psa přepravovaného bez schrány, zaplatí cestující přepravné ve výši 10,- Kč integrovanou papírovou jízdenkou pro jednotlivou jízdu zlevněnou s časovou platností na 60 minut, nebo integrovanou papírovou jízdenkou pro jednotlivou jízdu zlevněnou v hodnotě 15,- Kč s časovou platností na 60 minut zakoupenou v doplňkovém prodeji u řidiče.

Placení přepravného podléhá zavazadlo:

 • jehož jeden rozměr přesáhne rozměry 90 x 60 x 40 cm
 • dětský kočárek bez dítěte, dětský kočárek pro psa
 • jízdní kolo, skateboard, který lze přepravovat pouze v ochranném obalu
 • pes přepravovaný bez schrány, pokud se nejedná o asistenčního, vodícího nebo služebního psa
 • zvířata ve schránách, pokud žádný z jejich rozměrů nepřesahuje rozměry 90 x 60 x 50 cm, schránu větší než dané údaje nelze přepravovat
 • svázaný vánoční stromek
 • velké cestovní tašky, kufry, krosny

Bezplatná přeprava zavazadel, živých zvířat a psů bez schránky na linkách DPmÚL v zónách 101 - 101/121/122/171


 • ruční zavazadla a snadno přenosné věci, které lze držet na klíně, případně umístit ve vozidle do prostoru pod místem cestujícího
 • dětský kočárek s dítětem, nebo dětský kočárek ve složeném tvaru, (golfové hole), je li přepravován současně s dítětem
 • služební pes, asistenční pes a vodící pes
 • zvířata ve zcela uzavřených schránách s nepropustným dnem, které nepřekročí ani jeden z rozměrů 30x40x70 cm
 • zavazadlo, které nepřekročí ani jeden z rozměrů 30x40x70 cm
 • jedna souprava lyží v obalu, sáně, snowboard, jeden pár bruslí s chrániči nebo jeden pár kolečkových bruslí
 • zdravotní pomůcky, vozík pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P
 • nákupní taška na kolečkách

Bezplatná přeprava osob v zóně 101 - 101


 1. děti do 6 let věku
 2. držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa
 3. strážníci Městské policie Ústí nad Labem, Trmice ve stejnokroji nebo na služební průkaz
 4. držitelé průkazu vydaných Ústřední výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR a Ústřední radou PTP-VTNP
 5. osoby od dosažení věku 70 let
 6. občané uvedení v § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1991Sb., o mimosoudních rehabilitacích
 7. policisté Policie ČR ve stejnokroji.


Způsob prokazování nároku na bezplatnou přepravu 


Doprovod osoby uvedené pod bodem 1) je na vyzvání řidiče nebo jiné dopravcem pověřené osoby povinen prokázat věk dítěte. Osoby uvedené pod bodem 2) a 4) se prokazují platným průkazem vydavatele, musí-li být nedílnou součástí známka nebo kupon, jsou osoby povinné jej předložit  s průkazem. Osoby uvedené pod bodem 3) se prokazují služebním průkazem. Osoby uvedené pod bodem 5) prokazují svůj věk průkazem DPmÚL, průkazem jiného dopravce nebo osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas). Bezplatná doprava se nevztahuje na přepravu spoluzavazadel a psů podléhající placení přepravného. Osoby uvedené pod bodem 6) se prokazují průkazem DPmÚL s platným kuponem, určeným pro tento druh bezplatné přepravy.


Bezplatná přeprava v zóně 121/122/171

 1. děti do 6 let věku,
 2. průvodce držitelů průkazu ZTP a ZTP/P

Způsob prokazování nároku na bezplatnou přepravu

Doprovod osoby uvedené pod bodem 1) jsou povinné na vyzvání pověřené osoby dopravce prokázat věk dítěte hodnověrným způsobem např. průkazkou pojištěnce nebo cestovním pasem. Osoby uvedené pod bodem 2) se prokazují platným průkazem vydavatele.

Bezkontaktní čipové karty DÚK zde NEPLATÍ !

 

SMS JÍZDENKA

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 20 Kč
(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut jen v zóně 101 a to jak u spojů Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., (DPmÚL), tak u spojů Dopravců Ústeckého kraje (DÚK). Nelze jí využít u vlaků Českých drah. 

Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.