Logo DPmÚL

Rekonstrukce uličního prostoru komunikace Výstupní

26. 03. 2024

Vážení cestující,

dovolujeme si vás informovat o průběhu rekonstrukce uličního prostoru komunikace Výstupní v Ústí nad Labem. Tento důležitý projekt se bude odehrávat ve čtyřech etapách, přičemž úvodní fáze byla úspěšně realizována již na konci roku 2023.

V průběhu tohoto roku se budou realizovat další tři etapy, které zajistí kompletní modernizaci a zlepšení daného úseku.

Pro cestující se v dopravní obslužnosti nic nemění, zůstává beze změny.

 

I. ETAPA

I. Etapa stavby proběhla v období říjen – prosinec 2023

Obsah obrázku text, mapa, Písmo, diagram

Popis byl vytvořen automaticky

II. ETAPA

Části ulice, ve kterých bude v tomto období probíhat rekonstrukce, jsou znázorněny na zákresu níže.

  • Práce budou probíhat od 2. 4. 2024 a předpokládané dokončení prací je červen 2024.
  • Autobusová a osobní doprava bude ve stejném režimu jako při I. etapě v roce 2023 (osobní auta a MHD budou jezdit v rekonstruovaném úseku kyvadlově na semafory směrem dolů ze strany sídliště Dobětice. Ve směru nahoru od ul. Neštěmická bude v rekonstruovaném úseku jezdit pouze autobusová doprava a složky IZS). Přístup do sídliště v Krásném Březně bude zachován pro všechny.
  • Průchod pro chodce bude zachován.
  • V období měsíce duben – květen 2024 budou probíhat přeložky inženýrských sítí v úseku od zastávky MHD Zoologická zahrada k zastávce MHD Stříbrníky (u obchodu Lidl). Práce budou probíhat v chodníku a během těchto prací bude omezen pohyb pro chodce. Průchod bude zachován.

Obsah obrázku text, diagram, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

 

III. ETAPA

Zákres níže znázorňuje, v jaké části bude ve zmíněném období rekonstrukce probíhat.

  • Práce budou probíhat cca od července 2024 do října 2024.
  • Dopravně inženýrské opatření (dále jen DIO) bude upřesněno a zasláno po zpracování a odsouhlasení PČR.