Logo DPmÚL

Nástup předními dveřmi

 Vyslyšeli jsme přání našich cestujících a pro zvýšení bezpečnosti a pořádku je od 1. ledna 2024 nástup předními dveřmi ve všech vozidlech MHD.

Dopravní podnik vyslyšel prosby cestujících a navrhl radě města Ústí nad Labem zavedení několika novinek v MHD, které mají od nového roku zvýšit bezpečnost v přepravě. Prvním opatřením je zavedení nástupu předními dveřmi na většině zastávkách města u trolejbusových linek po celý týden, včetně víkendů a svátků.

Bezpečnost veřejné dopravy stejně jako čistota vozidel je pro nás prioritou a naším cílem je co nejvíce zkvalitňovat služby pro naše cestující, a zároveň ochránit zdraví našich řidičů. Tento krok je pokračováním již dříve zavedených opatření, kdy je ve všech autobusech nástup pouze předními dveřmi. Zmíněný model se nám osvědčil, a pro snadné cestování jsme sjednotili systém nástupu předními dveřmi ve všech vozidlech MHD v Ústí and Labem,” uvádí ředitelka Dopravního podniku města Ústí nad Labem, Simona Mohacsi.

Na nejvytíženějších zastávkách v centru města je během dne nadále umožněn nástup a výstup všemi dveřmi, konkrétně na zastávkách od Polikliniky po Mírové náměstí, resp. Hlavní nádraží. Na těchto zastávkách je nástup předními dveřmi zaveden až od 18.00 hodin.

Cestující s kočárky nebo osoby se sníženou schopností pohybu a orientace mohou k nástupu využívat bez omezení i další dveře k tomu určené.

V případě dalších dotazů se obracejte na bezplatnou infolinku 800 100 613.

Mapka s vyznačeními zastávkami v centru města: