Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt je spolufinancován z OPD.

Název projektu: Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V
Registrační číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000361
Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – říjen 2021
Dodavatel: DYSK, spol. s.r.o., ELTODO, a.s. a Energovod CZ, a.s.
Celkové náklady: 59 761 110 Kč
Dotace z prostředků OPD: 35 452 795,35 Kč
Prostředky z rozpočtu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.: 24 308 314,7 Kč

Popis projektu: Předmětem projektu je výměna stejnosměrné technologie měníren Všebořice, Bratislavská, Kočkov a Bukov, určené pro napájení trolejbusové dopravy v Ústí nad Labem. Realizací projektu dojde k modernizaci dopravní infrastruktury s cílem zvýšit atraktivitu MHD jako jedné z udržitelných forem dopravy, hlavním přínosem projektu jsou úspory provozních nákladů a zvýšení počtu přepravených osob a dále pozitivní vliv na ŽP v podobě snížení emisí.


Cílem projektu je:

  •  snížení provozních nákladů dopravy v rámci dotčenými měnírnami napájených obsluhovaných úseků, přispívající ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a zvýšení atraktivity MHD v rámci území Ústecko-chomutovské aglomerace,
  • zvýšení využívání veřejné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy
  • modernizace infrastruktury systémů městské dopravy na drážním principu.

Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím realizace projektu. Všechny výstupy projektu (zmodernizovaná zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy) jsou koncipovány tak, aby učinily veřejnou dopravu snáze dostupnou a atraktivnější. Realizace projektu významně zvýší atraktivitu veřejné dopravy jako jedné z udržitelných forem dopravy v podobě úspory cestovního času a zvýšení bezpečnosti cestujících a bude mít pozitivní vliv na ŽP v podobě snížení emisí. Výstupy projektu budou přístupné všem skupinám uživatelů.


Partner projektu: bez zapojení partnerů

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ.