OPD

Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V

Předmětem projektu je výměna stejnosměrné technologie měníren Všebořice, Bratislavská, Kočkov a Bukov, určené pro napájení trolejbusové dopravy v Ústí nad Labem. Realizací projektu dojde k modernizaci dopravní infrastruktury s cílem zvýšit atraktivitu MHD jako jedné z udržitelných forem dopravy, hlavním přínosem projektu jsou úspory provozních nákladů a zvýšení počtu přepravených osob a dále pozitivní vliv na ŽP v podobě snížení emisí.