Logo DPmÚL

Změny v MHD od 1. července 2015

26. 06. 2015
Změny v městské hromadné dopravě v Ústí nad Labem od 1. července 2015.

Autobusová linka číslo 11

Se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je objednavatelem dopravy na lince č. 11 v úseku mezi zastávkami Ústí n.,L., Úžín a Chlumec, a po jednání s Městským úřadem Chlumec a Obecním úřadem Přestanov, dojde na této lince k následující změně:

  • vybrané spoje označené na jízdním řádu symbolem „P“ budou v pracovní a ve volné dny prodlouženy až do obce Přestanov,
  • všechny ostatní spoje budou ukončeny v Chlumci,
  • stávající konečná zastávka Stradov bude zrušena.

Změna v jízdních dokladech a časových kupónech

Stávající jízdenky pro jednotlivou jízdu s vyznačenou platností pro zóny 101(Ústí n.L.) – 121(Chlumec) budou platit pro přepravu v zóně 122 (Přestanov) za shodných podmínek jako platí pro zónu 121. Jízdenky v hodnotách 12 Kč, 15 Kč, 23 Kč, 25 Kč budou postupně doplněny o  zónu 122 (Přestanov).

S účinností od 1.července 2015 budou zavedeny nové dvouzónové časové kupóny umožňující přepravu cestujících pouze mezi zónou 121 (Chlumec) a zónou 122 (Přestanov). Kupóny budou pouze s platností na 30 dní v těchto cenových relacích:

  • žákovská pro děti od 6 – 15 let za 104 Kč,
  • studentská pro žáky a studenty do 26 let za 234 Kč,
  • občanská za 338 Kč.

Tyto časové kupóny mohou cestující používat pro přepravu, jak na lince číslo 11, tak i na linkách dopravců zapojených do systému DÚK (Dopravy Ústeckého kraje), avšak výhradně mezi zónou 121 a 122. Pro snadnější vizuální kontrolu budou kupóny opatřeny modrým kolečkem s římskou číslicí tři (obrázek č.1)

Obrázek č. 1

 

 

V průběhu II. pololetí roku 2015 budou jízdenky v hodnotě 18 Kč platné v zóně 101, které jsou v současné době vytištěny na papíru se zeleným podtiskem nahrazeny novým vzorem (obrázek č. 2)

Obrázek č. 2


Tento jízdní doklad má stejné využití jako jízdenka vytištěná na papíru se zeleným podtiskem.

 

SMS jízdenka

S účinností od 1. července 2015 se zvýší cena SMS jízdenky s platností na 60 minut z 18 Kč na 20 Kč. Klíčové slovo MDJ a telefonní číslo 90206 pro objednání SMS jízdenky zůstává beze změny. Ceny, klíčová slova, telefonní čísla a časová platnost pro ostatní SMS jízdenky zůstávají v platnosti.

Naproti tomu cena elektronické SEJF jízdenky s časovou platností na 60 minut zůstává 18 Kč, stejně tak nedochází ke změně u jízdenek v hodnotě 40 Kč a 80 Kč. Výhodou aplikace SEJF je možnost nákupu elektronických jízdenek prostřednictvím mobilního telefonu v případech, kdy mobilní operátoři mají výpadek služby Premium SMS a neplacení ceny za odchozí SMS zprávu při objednání SMS jízdenky. SEJF dále umožňuje nákup jízdenky zákazníkům, kteří nemají možnost používat službu Premium SMS (zejména cizí státní příslušníci, služební telefony, teenageři, atd.). Aplikace dále umožňuje nákup vybraných jednozónových druhů časových kupónů. Bližší informace o aplikaci jsou uvedeny na www.sejf.cz , podrobné informace o nákupu časových kupónů přes aplikaci SEJF najdete na www.dpmul.cz/sejf .

Veškeré informace o změnách v tarifu MHD najdete na www.dpmul.cz.