Logo DPmÚL

Náhradní doprava za linku 457 v úseku Koštov – Stadice

Vážení cestující, od pondělí 10. 7. 2023 do 31. 10. 2023 bude v úseku Koštov obec až Stadice zavedena nová linka 4, která nahradí dočasně odkloněnou linku 457 z důvodu stavebních prací na mostku u obce Stadice.

Po tuto dobu budou vybrané spoje linky číslo 3 (odjezd z Mírového náměstí v 6:36, 9:36, 14:36 a v 15:36) ukončeny v zastávce Koštov obec a dále pojedou přes zastávky Koštov osada, Stadice osada do Stadic (jako linka č. 4). Ze Stadic (odjezdy v po stejné trase zpět do Koštova obce, odkud bude plynule pokračovat jako linka 3 směr Hlavní nádraží.