Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek a mobilní aplikace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na:

   internetové stránky www.dpmul.cz,

Stav souladu

Tyto internetové stránky a mobilní aplikace jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 23. 2. 2023.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly internetové stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám, prosím, vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek, prosím, kontaktujte:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

Doručovací adresa

Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem tel. 800 100 613 (pracovní dny 6 – 18 hodin) e-mail: info@dpmul.cz  

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 e-mail:pristupnost@mvcr.cz