Vzdělávání zaměstnanců

Název výzvy: Vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku města Ústní nad Labem

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012963

Realizace: od 1.3.2020 do 31.3.2023

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.