Logo DPmÚL

Parciální trolejbusy

26. 04. 2023

Moderní a ekologický vozidlový park je primárním předpokladem pro vytvoření atraktivní a kvalitní služby dopravní obslužnosti. Pro tyto potřeby je potřebná kontinuální a trvalá obměna vozidlového parku. Dopravnímu podniku se v posledních obdobích daří vozidla obměňovat průběžně. Je však potřebné se zaměřit na pořizování nových vozidel splňujících moderní požadavky, jakými jsou zejména stoprocentní bezbariérovost, celovozová klimatizace pro cestující, informační prvky, kamerový systém.

V zájmu trvalé udržitelnosti dopravy, životního prostředí, otázky ekologie i energetických úspor je však vhodné postupně přecházet na ekologické druhy pohonů, kterými jsou zejména vozidla na elektrickou trakci.

Ekologická vozidla uleví nejen ovzduší, ale v dopravou zatížených městech pomohou snížit i hluk, který jeho obyvatele obtěžuje.

Trolejbusy jsou pořízeny z projektů: NÁKUP 33 PARCIÁLNÍCH TROLEJBUSŮ - 2.ETAPA (14 ks parciálních trolejbusů), NÁKUP 33 PARCIÁLNÍCH TROLEJBUSŮ - 3.ETAPA (7 ks parciálních trolejbusů), které jsou spolufinancovány Evropskou unií a dotace byla schválena Ministerstvem pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.