Informace

Dopravní podnik města Ústí nad Labem od 1. května 2024 mění číslování a trasy linek městské hromadné dopravy

Již 1. května začneme v Ústí nad Labem jezdit v rámci MHD s novými čísly linek. Zastaralá vozidla jsme nahradili novými trolejbusy, které nabízí větší komfort cestování a kapacitu přepravy.  S novými čísly linek vám i nadále zajistíme pohodlné cestování do zaměstnání, školy, obchodů nebo za sportem či zábavou. Nemusíte se ničeho bát. Nová čísla povedou stejně jako nyní k vašemu cíli. Některé trasy jsme pouze propojili, další prodloužili nebo nastavili tak, aby více vyhovovaly dnešním nárokům a potřebám vás cestujících.

Například linka číslo 60 ze Severní Terasy na Střekov bude mít nové číslo 80. Dnešní linka 54 se změní na linku 84 a zase vás odveze ze Všebořic přes Mírové náměstí až na Dobětice. Linka číslo 16 pojede ve stejné trase, ale jako číslo 86.

Poslední významná změna v městské hromadné dopravě proběhla již před 17 lety. Během těchto let došlo k navýšení požadavků na propojení částí města, například v důsledku generační výměny obyvatelstva nebo díky vzniku nových průmyslových zón a obchodních center.  Aktuální požadavky cestujících reflektují potřebu efektivnějších a přímých spojů do zaměstnání nebo do obchodů. Zároveň je důležité nezapomínat na naše nejmladší obyvatele, kteří vyžadují rychlé spojení do škol a na zájmové či sportovní kroužky.

Tato změna je podpořena nasazením 33 nových parciálních trolejbusů, které nejen nahradí zastaralé trolejbusy, ale i části autobusových linek. Nákup vozidel od společnosti Škoda Electric a.s. si vyžádal investice ve výši 812 milionů Kč.  Nová flotila vozidel nabízí nejen rozšířenou kapacitu pro cestující, ale je rovněž vybavena více bezpečnostními prvky, dvěma hnacími nápravami a poskytuje moderní komfort cestování.

Významným přínosem modernizace vozidel je její pozitivní dopad na životní prostředí. Díky inovativní technologii jsou tyto trolejbusy schopny přejet úseky bez trakčního trolejového vedení pomocí baterií, což dále posiluje ekologickou udržitelnost provozu. Ekologie těchto vozidel splňuje náročné požadavky a přispívá ke snížení emisí a hluku ve městě.

Odkaz pro stažení aplikace DPmÚL pro mobilní zařízení: