Obecné informace

Ústí nad Labem – Od 1. ledna 2021 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. zajišťuje veřejné osvětlení ve městě.

Rada města schválila dne 19.10.2020 uzavření smlouvy o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území statutárního města Ústí nad Labem mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. k zajištění správy, provozu, údržby a obnovy veřejného osvětlení, ke kterému se váže i slavnostního osvětlení, speciálního osvětlení (např. nasvětlení mostních konstrukcí, přechody pro chodce, významné budovy, sochy, opěrné zdi, apod.), zapínací místa a hodiny, a to na dobu neurčitou.

Odběr elektrické energie je financován z rozpočtu města dle vysoutěženého a zasmluvněného dodavatele elektřiny. 

Hlavním cílem této smlouvy bylo vytvoření tzv. Generelu veřejného osvětlení pro zjednodušení a mapování celkového vzhledu města při nočním provozu, a který zároveň slouží jako podklad pro navazující stupeň projektových dokumentací pro modernizaci veřejného osvětlení a postupné snižování nákladů nejen na spotřebu elektrické energie, ale i celkovou údržbu a servis veřejného osvětlení.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. má ve správě v počtu téměř 12 000 stožárů veřejného osvětlení se 184 zapínacími místy a 13 000 svítidly.

Pro nahlášení poruch pro veřejnost je zřízena:

Při hlášení poruch je zapotřebí uvést v nejlepším případě číslo stožáru a místo poruchy (ulici s číslem popisným nejbližšího domu).