Logo DPmÚL

Snížení energetické náročnosti – pomocné provozy Předlice DPMUL a.s.

  


INFORMACE O PROJEKTU

Projekt je spolufinancován z OPPIK.

 

Název projektu: Snížení energetické náročnosti - pomocné provozy Předlice DPMUL a.s.                         
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025911
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – září 2022
Dodavatel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Způsobilé výdaje: 6 466 208,23 Kč
Dotace z prostředků OPPIK: 1 939 862,46 Kč

Popis projektu: Předmětem projektu je realizace energetických úspor. Aktivitami projektu jsou zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy a výměna výplní otvorů v objektu pomocných provozů v areálu v Předlicích.


Cílem projektu je:

-         snížení energetické náročnosti provozních budov společnosti – pomocné provozy v Jateční ulici 426.

 

Partner projektu: bez zapojení partnerů.

 

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ.