Logo DPmÚL

Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie N1

Pořízení elektromobilu kategorie N1      

INFORMACE O PROJEKTU

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

Název projektu: Pořízení elektromobilu kategorie N1
Registrační číslo: 06231921
Předpokládaný termín realizace: září 2019 – prosinec 2021
Dodavatel: bude vybrán ve VŘ.
Celkové náklady: 750 000 Kč
Dotace z prostředku Fondu: 248 000 Kč
Prostředky z rozpočtu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.:  502 000 Kč

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení 1 ks elektromobilu kategorie N1. Pořízením nového elektromobilu dojde k nahrazení stávajícího vysokoemisního dieselového vozidla N1 (EURO 3) využívaného k servisní a obslužné činnosti na označnících trolejbusových a autobusových zastávek.  


Cílem projektu je:

  •          snížení provozních nákladů,
  •          snížení emisní zátěže životního prostředí plynoucí z provozu vozidla,
  •          snížení hlučnosti při provozu vozidla,
  •          modernizace technického vybavení dopravního podniku.

 

Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím realizace projektu.

 

Odkazy na internetové stránky Fondu a MŽP:

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

 


Partner projektu: bez zapojení partnerů