Informační centrum

Zákaznické a informační centrum

Kontaktní adresa:

Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem

Telefon:

475 258 111

E-mail:

Otevírací doba:

pondělí – pátek:
6:00 - 18:00

Bezplatná infolinka:

800 100 613

 

 

Dopravní dispečink

Telefon:

475 211 547

Prodej jízdenek

Předprodejní místa


Z kompletní nabídky jízdních dokladů (kromě jízdenek na lanovou dráhu na Větruši) si všechny druhy jízdenek můžete pořídit v Zákaznickém centru Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. v Revoluční ulici 26. Zde nabízíme kromě klasického předprodeje i prodej jízdních dokladů na faktury.

Zákaznické centrum v ulici Revoluční

pondělí - pátek   6:00 – 18:00
sobota   7:00 – 12:00
neděle + svátky   zavřeno

Prodej na faktury (Velkoodběratelé)

pondělí - pátek
polední pauza
  7:00 – 14:30 
11:30 – 12:00


Jízdenky na lanovou dráhu na Větruši zakoupíte ve stanicích lanové dráhy OC Forum a Větruše.


Automaty na výdej jízdenek


Jízdenky pro jednotlivou jízdu lze zakoupit v automatech na výdej jízdenek, které jsou umístěny na vybraných zastávkách městské hromadné dopravy.

Ve schématu linkového vedení jsou automaty na výdej jízdenek vyznačeny trojúhelníčkem.


Částečně integrované mobilní jízdenky:


SMS jízdenka 

K dispozici jsou tři druhy:

Druh SMS jízdenkyZpůsob objednání SMS jízdenky

 60 minut  za  20 Kč  

(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora).

SMS zprávu ve tvaru MDJ pošlete na 90206

 1 den* zlevněná za 40 Kč  

(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora).

SMS zprávu ve tvaru MDJ40 pošlete na 90206

 1 den* obyčejná za 80 Kč  

(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora).

SMS zprávu ve tvaru MDJ80 pošlete na 90206

* platí v den nákupu od uvedeného času do 4:00 hodin následujícího dne

Na zlevněnou jízdenku se přepravují:

  • děti od 6 do 15 let, přičemž děti ve věku od 10 do 15 let jsou povinné prokázat nárok na slevu platnou průkazkou,
  • jedna osoba přepravující dítě do věku 3 let,
  • osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod III. stupně,
  • osoby od dosažení věku 62 let,
  • osoby, které pobírají starobní důchod a do 30. 11. 2011 si u dopravce zaregistrovaly slevu na jízdném.

Pro získání SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru klíčového slova (například MDJ ) na číslo 90206. SMS jízdenka Vám bude doručena do 2 minut po odeslání Vašeho požadavku.

Daňový doklad k Vaší SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.

Využití SMS jízdenky je možné pouze se sim kartou českých operátorů a aktivovanou službou Premium SMS.

Cestující smí nastoupit do vozidla pouze s přijatou platnou SMS jízdenkou!


SEJF jízdenka

K dispozici jsou tři druhy:

Druh jízdenky

 60 minut  za  18 Kč  

 1 den* zlevněná za 40 Kč  

 1 den* plnocenná za 80 Kč  

* platí v den nákupu od uvedeného času do 4:00 hodin následujícího dne


Na zlevněnou jízdenku se přepravují:

  • děti od 6 do 15 let, přičemž děti ve věku od 10 do 15 let jsou povinné prokázat nárok na slevu platnou průkazkou,
  • jedna osoba přepravující dítě do věku 3 let,
  • osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod III. stupně,
  • osoby od dosažení věku 62 let,
  • osoby, které pobírají starobní důchod a do 30. 11. 2011 si u dopravce zaregistrovaly slevu na jízdném.

Bližší informace k aplikaci SEJF naleznete na www.sejf.cz

Cestující smí nastoupit do vozidla pouze s přijatou platnou SEJF jízdenkou!

Všechny částečně integrované mobilní jízdenky jsou přestupní a platí v rozsahu své časové platnosti na linkách DPmÚL a na linkách Dopravců zapojených do systému Dopravy Ústeckého kraje, ovšem pouze v zóně 101. Jízdenku nelze použít na linkách Českých drah zapojených do systému Dopravy Ústeckého kraje.


Doplňkový prodej jízdenek u řidiče


U řidiče ve vozidle MHD si můžete zakoupit jízdenky s platností 60 minut, a to ve všech zónách (tj. 101, 121, 122 i 171 ) - obyčejnou za 25 Kč a zlevněnou za 15 Kč.

Doplňkový prodej jízdenek u řidiče MHD je povolený pouze v zastávkách. Řidič nemá povinnost přijímat jinou finanční hotovost, než která odpovídá ceně prodané jízdenky. 

Jízdenku zakoupenou u řidiče je nutné bezodkladně po zakoupení označit v nejbližším strojku na označení jízdenek. Bez označení je jízdenka neplatná! 

Označování jízdenek se provádí v elektronických označovačích, které jsou instalovány ve všech dopravních prostředcích Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Označená jízdenka platí po dobu odpovídající druhu a ceně jízdenky.

Jízdenka je považována za platnou, pouze pokud jsou znaky vytištěné v označovači dvojbarevné, a to v kombinaci červené a modré barvy.


Doporučení pro bezpečný nákup jízdenek 


Při nákupu krátkodobých jízdenek se prosím řiďte těmito zásadami:

Nekupujte jízdenky od neznámých osob „na ulici“, ve vozidle, či v "hospodě".

Nekupujte jízdenky, které jsou zjevně pokrčené a jeví znaky dřívějšího namočení a uschnutí. Podezřelé je, když prodejce neodtrhává prodávané jízdenky z bločku a prodává je kusově.

Pokud máte podezření, že by mohla být jízdenka pozměněna, nechte si ji zkontrolovat v informačním centru DPmÚL v Revoluční ulici číslo 26.

Vzory platných časových kuponů, jízdenek a vzory služebního odznaku a průkazu pracovníka přepravní kontroly zde.

SMS JÍZDENKA

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 20 Kč
(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut jen v zóně 101 a to jak u spojů Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., (DPmÚL), tak u spojů Dopravců Ústeckého kraje (DÚK). Nelze jí využít u vlaků Českých drah. 

Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.