Informační centrum

Zákaznické a informační centrum

Kontaktní adresa:

Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem

Telefon:

475 258 183

E-mail:

info(zavináč)dpmul.cz

Otevírací doba:

pondělí – pátek:
6:00 - 18:00

sobota

7:00 - 12:00

Bezplatná infolinka:

800 100 613


 

Dopravní dispečink

Telefon:

475 211 547

Ceník jízdného od 1. 9. 2018

Ceník jízdného na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, platný od 1. září 2018

Pro přepravu linkami městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem provozovanými Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. (vyjma lanové dráhy na Větruši) můžete využít následující jízdní doklady:

Všechny jízdenky vyjma jízdenek na sezónních turistických linkách jsou přestupní, časově omezené, se zónovou platností.

Použití a ceníky jízdních dokladů jsou uvedeny níže.

Integrované papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu 

Integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu obyčejná, zvýhodněná nebo zlevněná vytištěná na zabezpečeném papíru opravňuje v rozsahu své časové a zónové platnosti k libovolnému počtu jízd na linkách MHD za podmínek stanovených Tarifními a Smluvními přepravními podmínkami Dopravního podniku města Ústí nad Labem (dále jen DPmÚL), a na linkách dopravců zapojených do systému Dopravy Ústeckého kraje (dále jen DÚK). Jízdenka musí být označena v označovači na místě jízdenky k tomu určeném (tiskové pole).

Jízdenku řádně neoznačenou označovačem umístěným ve vozidle MHD nelze použít na linkách dopravců zapojených do systému DÚK.

POKUD CESTUJÍCÍ PŘEJÍŽDÍ HRANICI ZÓNY, JE POVINEN MÍT PLATNÝ JÍZDNÍ DOKLAD PRO ZÓNU PŘEDCHÁZEJÍCÍ I NÁSLEDUJÍCÍ!

Jízdenka pro jednotlivou jízdu se označuje při zahájení první jízdy, při přestupu se již neoznačuje. Jízdenka platí od času vytištěného strojkem na označení jízdenek po dobu vyznačenou na jízdence.

Definice jednotlivých pojmů je uvedena v Tarifu DÚK, který je v plném znění k dispozici v záložce MHD.

Na integrované papírové základní jízdenky pro jednotlivou jízdu obyčejné se v zónách 101 + 121 + 122 + 171 se přepravují:

 • osoby ode dne dosažení 18 let, pokud nemají nárok na bezplatnou přepravu nebo nárok na tuto přepravu nedoloží,
 • osoby, které nemají nárok na zlevněné jízdné dle tarifu.

Druh jízdenky

Obyčejná

Zónová platnost

45 minut

Přestupní

18 Kč

101 - 101

60 minut 

Přestupní

21 Kč

101 - 101
101 - 121/122/171

60 minut
(prodej u řidiče)**

Přestupní

25 Kč

101 - 101
101 - 121/122/171

1 den*

Přestupní

80 Kč

101 - 101

* platí od označení do 4:00 hodin následujícího dne

** platí pouze ihned označená ve validátoru

 

Na integrované papírové základní jízdenky pro jednotlivou jízdu zlevněné se v zónách 101 + 121 + 122 + 171 přepravují:

 • cestující ve věku od 6 do 18 let, žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let a cestující od dosažení 65 let (v zóně 101 do 70 let).

Druh jízdenky

Zlevněná

Zónová platnost

45 minut

Přestupní

4 Kč

101 - 101

60 minut 

Přestupní

5 Kč

101 - 101
101 - 121/122/171

60 minut
(prodej u řidiče)**

Přestupní

10 Kč

101 - 101
101 - 121/122/171

1 den*

Přestupní

20 Kč

101 

* platí od označení do 4:00 hodin následujícího dne

** platí pouze ihned označená ve validátoru

 

Na integrované papírové základní jízdenky pro jednotlivou jízdu zvýhodněné se v zóně 101 přepravují:

 • jedna osoba přepravující dítě do dosažení věku 3 let,
 • osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod III. stupně,
 • osoby ve věku od 62 do 65 let,
 • osoby, které pobírají starobní důchod a do 30. 11. 2011 si u dopravce zaregistrovaly slevu na jízdném

Druh jízdenky

Zvýhodněná

Zónová platnost

45 minut

Přestupní

10 Kč

101 - 101

60 minut 

Přestupní

12 Kč

101 - 101

90 minut
(prodej u řidiče)**

Přestupní

25 Kč

101 - 101

1 den*

Přestupní

40 Kč

101 - 101

* platí od označení do 4:00 hodin následujícího dne

** platí pouze ihned označená ve validátoru

 

 • senioři nad 70 let věku jezdí v zóně 101 zdarma a svůj nárok na bezplatnou přepravu prokazují průkazem občana Evropské Unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno, příjmení a datum narození.

Na integrované papírové základní jízdenky pro jednotlivou jízdu zlevněné pro kategorii cestujících držitel průkazu ZTP a ZTP/P se v zónách 121, 122, 171 přepravují:

 • osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli platných průkazů ZTP nebo ZTP/P

Druh jízdenky

Zlevněné

Zónová platnost

60 minut

Přestupní

5 Kč

121/122/171

60 minut
(prodej u řidiče)**

Přestupní

10 Kč

121/122/171

** platí pouze ihned označená ve validátoru

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P  cestují v zóně 101 linkami MHD a linkami dopravců DÚK zdarma!


Částečně integrované mobilní jízdenky:

 

SMS jízdenka 

K dispozici jsou čtyři druhy:

Druh SMS jízdenky

Způsob objednání SMS jízdenky

 60 minut  za  20 Kč

(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora).

SMS zprávu ve tvaru MDJ pošlete na 90206

 1 den* zlevněná za 20 Kč

(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora).

SMS zprávu ve tvaru MDJZD pošlete na 90206

 1 den* zvýhodněná za 40 Kč

(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora).

SMS zprávu ve tvaru MDJ40 pošlete na 90206

 1 den obyčejná za 80 Kč

(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora).

SMS zprávu ve tvaru MDJ80 pošlete na 90206

* platí v den nákupu od uvedeného času do 4:00 hodin následujícího dne

Na zlevněnou jízdenku se přepravují:

 • cestující ve věku od 6 do 18 let, žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let a cestující od dosažení 65 let do 70 let.

Na zvýhodněnou jízdenku se přepravují:

 • jedna osoba přepravující dítě do dosažení věku 3 let,
 • osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod III. stupně,
 • osoby ve věku od 62 let do 65 let,
 • osoby, které pobírají starobní důchod a do 30. 11. 2011 si u dopravce zaregistrovaly slevu na jízdném.

Pro získání SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru klíčového slova (například MDJ ) na číslo 90206. SMS jízdenka Vám bude doručena do 2 minut po odeslání Vašeho požadavku.

Reklamovat službu nebo vytisknout daňový doklad k Vaší SMS jízdence můžete na www.smsjizdenky.cz.

Využití SMS jízdenky je možné pouze se sim kartou českých operátorů a aktivovanou službou Premium SMS.

Cestující smí nastoupit do vozidla pouze s přijatou platnou SMS jízdenkou!

 

SEJF jízdenka

K dispozici jsou čtyři druhy:

Druh jízdenky

 60 minut obyčejná za 18 Kč  

 1 den* zlevněná za 20 Kč  

 1 den* zvýhodněná za 40 Kč  

 1 den* obyčejná za 80 Kč  

* platí v den nákupu od uvedeného času do 4:00 hodin následujícího dne

 

Na zlevněnou jízdenku se přepravují:

 • cestující ve věku od 6 do 18 let, žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let a cestující ve věku od 65 do 70 let.

Na zvýhodněnou jízdenku se přepravují:

 • jedna osoba přepravující dítě do dosažení věku 3 let,
 • osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod III. stupně,
 • osoby ve věku od 62 let do 65 let,
 • osoby, které pobírají starobní důchod a do 30. 11. 2011 si u dopravce zaregistrovaly slevu na jízdném.

Bližší informace k aplikaci SEJF naleznete na www.sejf.cz

Cestující smí nastoupit do vozidla pouze s přijatou platnou elektronickou jízdenkou!

Všechny částečně integrované mobilní jízdenky jsou přestupní a platí v rozsahu své časové platnosti na linkách DPmÚL a na linkách Dopravců zapojených do systému Dopravy Ústeckého kraje, ovšem pouze v zóně 101. Jízdenku nelze použít na linkách Českých drah zapojených do systému Dopravy Ústeckého kraje.

 

Integrované papírové časové jízdenky nepřenosné - časové kupóny 

 

1) pro zónu 101

Obyčejné

Zlevněné*

Zvýhodněné - D ** 

Zvýhodněné - J ***

Zlevněné - N ****

7 denní

158 Kč

39 Kč

98 Kč

125 Kč

-

30 denní

535 Kč

133 Kč

286 Kč

350 Kč

100 Kč

90 denní

1395 Kč

348 Kč

761 Kč

905 Kč

-

180 denní

2570

-

-

-

-

365 denní

4845

-

-

-

-

 

kupóny lze zakoupit i v aplikaci SEJF, vyjma kupónu -N

 

*Cena jízdenky pro cestující ve věku od 6 do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 do 26 let a cestující ve věku od 65 do 70 let.

**Cena jízdenky pro osoby ve věku od 62 do 65 let (nebo osoby pobírající starobní důchod, které uplatnily svůj nárok na slevu u dopravce do 30. 11. 2011) a pro osoby pobírající invalidní důchod III. stupně.

***cena jízdenky pro osoby přepravující dítě do dovršení věku 3 let.

****Cena jízdenky pro osoby, které jsou na základě pravomocného rozsudku příslušného soudu zbaveny nebo omezeny způsobilosti k právním úkonům v rozsahu, že nejsou schopny bez opatrovníka se zavazovat k jakémukoliv právnímu jednání, a pobírají životní nebo existenční minimum dle zákona 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

 

2) pro zónu 101 a některou ze zón 121,122 nebo 171 od 1. 1. 2019


Obyčejná

Zlevněná*

7 denní

165 Kč

41 Kč

30 denní

572 Kč

143 Kč

90 denní

1540 Kč

385 Kč

 

*Cena jízdenky pro cestující ve věku od 6 do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 do 26 let a cestující od dosažení 65 let.

Na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. dále platí všechny ostatní papírové jízdní doklady DÚK, s vyznačenou výchozí nebo cílovou zónou 101, případně 121, 122 a 171; nebo povolenými nadzónami 10, 12 nebo 17, pokud je splněna podmínka povolené cesty – viz Tarif DÚK; nebo celosíťový jízdní doklad.

 

 

Integrované papírové jednodenní síťové jízdenky

 

integrované  jednodenní časové jízdenky síťové (platí do 04:00 následujícího dne), které opravňují cestující k jízdám po dobu platnosti na všech linkách DPmÚL v zónách 101, 121, 122 nebo 171 a na linkách dopravců DÚK, dle podmínek Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK. 

Druhy jednodenních síťových jízdenek*:

obyčejné

130 Kč

Zlevněné, ZTP, ZTP/P

32 Kč

1 + 2**

160 Kč

2 + 4***

220 Kč

Max. 5

330 Kč

1 jízdní kolo

20 Kč

Labe – Elbe 1 + 2**

270 Kč

Labe – Elbe 2 + 4***

380 Kč

Labe – Elbe Max. 5

580 Kč

Labe - Elbe jízdní kolo / pes

90 Kč

 

* platí ve vyznačený den a do 4:00 hodin následujícího dne

** 1 osoba bez omezení věku a max. 2 děti do věku 15 let

*** 2 osoby bez omezení věku a max. 4 děti do věku 15 let

 

Bližší informace o zapojení jednotlivých dopravců a platnosti naleznete na 
www.vvo-online.de/cs/

 

Jízdenky pro přepravu na sezónních linkách 

 

Jízdenky pro přepravu na sezonních linkách jsou neintegrované a platí pouze pro přepravu na sezónní lince v den vyznačení data platnosti a je možné je zakoupit pouze u řidiče na turistické lince. K jízdence je povolena bezplatná přeprava 1 spoluzavazadla podléhající placení přepravného nebo 1 psa.

Jednosměrná jízdenka

Obousměrná jízdenka

Děti 6 - 15 let

20 Kč

30 Kč

Dospělí a osoby nad 15 let

40 Kč

60 Kč

Zvýhodněné jízdné 1 + 1*

50 Kč

75 Kč

* platí pro přepravu jedné osoby ve věku od 6 do 15 let a jedné osoby od dosažení věku 15 let

 

Přeprava zavazadel, živých zvířat a psů bez schránky na linkách DPmÚL v zónách 101 - 101/121/122/171 

 

K úhradě přepravného za spoluzavazadlo, zvíře přepravované ve schráni nebo psa přepravovaného bez schrány, zaplatí cestující přepravné ve výši 10,- Kč integrovanou papírovou jízdenkou pro jednotlivou jízdu zlevněnou s časovou platností na 60 minut.

Placení přepravného podléhá zavazadlo:

 • jehož rozměr přesáhne rozměry 30 x 40 x 70 cm, ale nepřesáhne ani jeden z rozměrů 90 x 60 x 40 cm
 • dětský kočárek bez dítěte, dětský kočárek pro psa
 • jízdní kolo, skateboard, který lze přepravovat pouze v ochranném obalu
 • pes přepravovaný bez schrány, pokud se nejedná o asistenčního, vodícího nebo služebního psa
 • zvířata ve schránách, jejichž rozměr přesáhne rozměry 30 x 40 x 70 cm, ale nepřesáhne ani jeden z rozměrů 90 x 60 x 40 cm, schránu větší než dané údaje nelze přepravovat
 • svázaný vánoční stromek
 • velké cestovní tašky, kufry, krosny

 

Bezplatná přeprava zavazadel, živých zvířat a psů bez schránky na linkách DPmÚL v zónách 101 - 101/121/122/171

 

 • ruční zavazadla a snadno přenosné věci, které lze držet na klíně, případně umístit ve vozidle do prostoru pod místem cestujícího
 • dětský kočárek s dítětem, nebo dětský kočárek ve složeném tvaru, (golfové hole), je li přepravován současně s dítětem
 • služební pes, asistenční pes a vodící pes
 • zvířata ve zcela uzavřených schránách s nepropustným dnem, které nepřekročí ani jeden z rozměrů 30x40x70 cm
 • zavazadlo, které nepřekročí ani jeden z rozměrů 30x40x70 cm
 • jedna souprava lyží v obalu, sáně, snowboard, jeden pár bruslí s chrániči nebo jeden pár kolečkových bruslí
 • zdravotní pomůcky, vozík pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P
 • nákupní taška na kolečkách

 

Bezplatná přeprava osob v zóně 101 - 101

 

 1. děti do 6 let věku
 2. držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa
 3. strážníci Městské policie Ústí nad Labem, Trmice ve stejnokroji nebo na služební průkaz
 4. držitelé průkazu vydaných Ústřední výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR a Ústřední radou PTP-VTNP
 5. osoby od dosažení věku 70 let
 6. občané uvedení v § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1991Sb., o mimosoudních rehabilitacích
 7. policisté Policie ČR ve stejnokroji.

 

Způsob prokazování nároku na bezplatnou přepravu 

 

Doprovod osoby uvedené pod bodem 1) je na vyzvání řidiče nebo jiné dopravcem pověřené osoby povinen prokázat věk dítěte. Osoby uvedené pod bodem 2) a 4) se prokazují platným průkazem vydavatele, musí-li být nedílnou součástí známka nebo kupon, jsou osoby povinné jej předložit  s průkazem. Osoby uvedené pod bodem 3) se prokazují služebním průkazem. Osoby uvedené pod bodem 5) prokazují svůj věk průkazem DPmÚL, průkazem jiného dopravce nebo osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas). Bezplatná doprava se nevztahuje na přepravu spoluzavazadel a psů podléhající placení přepravného. Osoby uvedené pod bodem 6) se prokazují průkazem DPmÚL s platným kuponem, určeným pro tento druh bezplatné přepravy.

 

Bezplatná přeprava v zóně 121/122/171

 1. děti do 6 let věku,
 2. průvodce držitelů průkazu ZTP a ZTP/P

Doprovod osoby uvedené pod bodem 1) jsou povinné na vyzvání pověřené osoby dopravce prokázat věk dítěte hodnověrným způsobem např. průkazkou pojištěnce nebo cestovním pasem. Osoby uvedené pod bodem 2) se prokazují platným průkazem vydavatele.
Bezkontaktní čipové karty DÚK zde NEPLATÍ !


 

SMS JÍZDENKA

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 20 Kč
(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut jen v zóně 101 a to jak u spojů Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., (DPmÚL), tak u spojů Dopravců Ústeckého kraje (DÚK). Nelze jí využít u vlaků Českých drah. 

Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.