Informační centrum

Zákaznické a informační centrum

Kontaktní adresa:

Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem

Telefon:

475 258 183

E-mail:

info(zavináč)dpmul.cz

Otevírací doba:

pondělí – pátek:
6:00 - 18:00

sobota

7:00 - 12:00

Bezplatná infolinka:

800 100 613


 

Dopravní dispečink

Telefon:

475 211 547

Vývoj mobilního zařízení pro odstranění námrazy na trolejích

3.2.2017
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. společně s Technickou univerzitou v Liberci vyvíjí mobilní zařízení pro odstranění námrazy.
Cílem projektu je vývoj metody a realizace zařízení pro odstraňování námrazy na trolejích v městské elektrické trakci, která nahradí stávající chemické a tepelné způsoby odmrazování. 

Projekt je řešen v rámci TAČR, programu: TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Doba řešení: 01/2017 – 06/2020

Na projektu společně spolupracují: 
Technická univerzita v Liberci – vedoucí projektu prof. Ing. Aleš Richter, CSc.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – odborný garant Ing. Jiří Randák
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. – odborný garant Ing. Josef Kolář

„Předmětem výzkumu je vývoj a realizace mobilního zařízení využívající dynamiky aktivních mechanických principů na odstraňování námrazy z trolejového vedení v městské trakci. Zařízení bude namontováno na určená drážní vozidla, jako další přídavné zařízení před stávající sběrače. Tato vozidla pak budou projíždět kritické úseky a odstraňovat námrazu. Vytipované kritické úseky budou vybaveny meteorologickým měřením s dálkovým přenosem dat, které bude využito i v operativě dispečerů,“ uvádí Ing. Jiří Randák, provozně technický náměstek.

Chemické způsoby pro odstranění námrazy jsou používány zejména ve velkých aglomeracích (Praha) a mají negativní ekologický dopad. Tepelné způsoby lze použít jen v omezeném rozsahu na krátkých úsecích a jsou energeticky velmi náročné. Mechanické (ruční) odstranění námrazy je možné provádět jen při vypnutém trolejovém napětí bez dopravy a tento způsob je velmi pomalý a zdlouhavý.

„Dopravní infrastruktura velkých měst ČR je postavena na elektrické trolejové dopravě. Ústí nad Labem se nachází v klimatickém pásmu v zimním období s velkou pravděpodobností vzniku námrazy. Například trolejové vedení u vodních toků a ploch je náchylnější na námrazu, v tomto ohledu jsou naše podmínky pro simulování námrazy ideální, jelikož nám trolejové vedení kopíruje tok Labe a námraza je u nás velmi častá, doplňuje,“ Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel společnosti.

Námrazu na trolejích nelze dlouhodobě předpovědět, objeví se nečekaně a většinou na krátkých úsecích. Páteřní MHD se tak například po noční odstávce stává nefunkční, např. zrovna v době očekávané dopravní špičky a zvýšené poptávky po dopravě. 

„Projekt je pro nás velmi důležitý, jelikož nové moderní trolejbusy nedokáží námrazu „projet“ tak, jako starší typy. Starší trolejbusy (například Škoda 15Tr), které jsou v našem dopravním podniku v provozu, si dokáží do určité míry s námrazou poradit. Tato vozidla nemají elektronicky řízený pohon. Při jízdě tedy dochází k vytvoření el. oblouku (jiskření), současně ale i k opotřebení trakčního vedení a sběracího ústrojí trolejbusu. Nové trolejbusy jsou dnes standardně vybaveny elektronicky řízeným hlavním pohonem a dalšími jednotkami (pomocné pohony, topení…). Trolejbus si dnes sám „zjišťuje“, jaké je napětí v trolejích a podle toho spíná jednotlivé segmenty, tedy i pro hnací jednotku, a tím následně odebírá proud. Jelikož je na troleji námraza, nový trolejbus nedetekuje žádné napětí v troleji a neodebírá ani proud, tak se nemůže ani rozjet,“ upřesňuje Petr Dolejš, vedoucí údržby trolejbusů.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. zakoupil za poslední tři roky 26 nových trolejbusů.

SMS JÍZDENKA

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 20 Kč
(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut jen v zóně 101 a to jak u spojů Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., (DPmÚL), tak u spojů Dopravců Ústeckého kraje (DÚK). Nelze jí využít u vlaků Českých drah. 

Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.