Informační centrum

Zákaznické a informační centrum

Kontaktní adresa:

Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem

Telefon:

800 100 613

E-mail:

info(zavináč)dpmul.cz

Otevírací doba:

pondělí – pátek:
6:00 - 18:00

sobota

7:00 - 12:00

Bezplatná infolinka:

800 100 613


 

Dopravní dispečink

Telefon:

475 211 547

Cestování s jízdním kolem v MHD

28.3.2012
Jízdní kola se ve vozidlech MHD přepravují za těchto podmínek.

Ve vozidlech MHD je povoleno se souhlasem řidiče vozidla přepravovat jen jedno jednomístné kolo bez pomocného motoru v pracovní dny od 19:00 do 06:00 hodin, ve volných dnech se souhlasem řidiče vozidla, celodenně. Řidič je oprávněn přepravu kola odmítnout v případech, kdy:

  • je přepravován dětský kočárek s dítětem nebo osoba na vozíku pro invalidy
  • přepravní frekvence a obsazenost vozidla tuto přepravu neumožňuje

Cestující je povinen nastoupit a vystoupit z vozidla pouze určenými (označenými) dveřmi pro přepravu dětského kočárku, kolo umístit na přilehlou plošinu. Při přepravě zabezpečit kolo proti samovolnému pohybu, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození ostatních cestujících nebo zařízení vozidla.

Výstup s kolem je cestující povinen včas řidiči oznámit použitím signalizačního zařízení „znamení k řidiči“.

Kolo může přepravovat pouze osoba starší 15 let.

Jízdní kolo lze přepravovat i jako spoluzavazadlo. Takto přepravované kolo musí mít demontované šlapky, pootočená řídítka podél osy kola a zakryté řetězové převody.  Na takovouto přepravu kola se vztahují pravidla o přepravě spoluzavazadel.

Výše uvedená pravidla se nevztahují na přepravu kola na sezónní lince označené dle tarifu symbolem cyklisty, kde se jízdní kolo přepravuje jako spoluzavazadlo bez nutnosti uvedené úpravy.

K úhradě přepravného za jízdní kolo je cestující, který není držitelem předplatní časové jízdenky nepřestupní s 30 denním a delším obdobím platnosti, povinen použít základní zlevněnou jízdenku přestupní s platností na 75 min.

K jízdence na sezónní linku je možné přepravovat jízdní kolo zdarma.

SMS JÍZDENKA

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 20 Kč
(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut jen v zóně 101 a to jak u spojů Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., (DPmÚL), tak u spojů Dopravců Ústeckého kraje (DÚK). Nelze jí využít u vlaků Českých drah. 

Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.