Informační centrum

Zákaznické a informační centrum

Kontaktní adresa:

Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem

Telefon:

475 258 111

E-mail:

Otevírací doba:

pondělí – pátek:
6:00 - 18:00

Bezplatná infolinka:

800 100 613

 

 

Dopravní dispečink

Telefon:

475 211 547

Kamerový systém ve vozidlech

POVINNÉ INFORMACE VEŘEJNOSTI o záznamovém zařízení ve vozidlech MHD Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. 

Správce osobních údajů:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, IČO: 25013891., DIČ: CZ25013891

 

Účel zpracování osobních údajů:

Zajištění důkazního materiálu při podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, k ochraně majetku a právem chráněných zájmů zaměstnanců DPmÚL, ochraně proti vandalizmu a při ochraně majetku, bezpečnosti a zdraví cestujících.

 

Rozsah zpracování a kategorií osobních údajů:

Obrazový záznam kamerového systému.

 

Místa zpracování osobních údajů:

· vozovna autobusů, Jateční ul. 426, 400 11 Ústí nad Labem

· vozovna trolejbusů, Masarykova 58/403., 400 10 Ústí nad Labem

 

Příjemce osobních údajů: Policie ČR 

 

Počet kamer:

· 30 autobusů IVECO URBANWAY, v každém autobusu jsou čtyři kamery,

· 18 trolejbusů Škoda 28Tr Solaris, v každém trolejbusu jsou čtyři kamery,

· 10 trolejbusů Škoda 27Tr Solaris, v každém trolejbusu je sedm kamer.

.

Doba uchování záznamů, včetně způsobu vymazání údajů po uplynutí doby uchování:

Záznamy jsou u Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. uchovávány po dobu 3 kalendářních dnů (pokud nebyly mezitím předány Policii ČR). Po této době jsou záznamy automaticky přemazávány novými zaznamenanými daty, vždy od nejstarších záznamů.

 

Kontaktní údaje pro přijímání žádosti o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích v kamerových systémech:

Cestující se mohou obracet se žádostmi o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů na tiskového mluvčího Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. V žádosti je nutno vždy uvést číslo linky, identifikační údaje vozidla (dvojmístné nebo třímístné číslo na karoserii), datum a čas jízdy cestujícího ve vozidle MHD.

 

Upozornění: v souladu s ust. § 12 zákona o ochraně osobních údajů:

a) žadatelům nebudou poskytovány informace o jiných osobách (cestujících),

b) za poskytnutí informace bude DPmÚL a.s. požadovat náhradu dle skutečných nákladů.

 

Kontaktní údaje tiskový mluvčí Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

telefon: 475 652 215

e-mail: herman@dpmul.cz

pondělí - pátek 08:00 – 13:30 hod.

 

Kontaktní údaje pro podání stížnosti cestujících:

Pokud cestující zjistí nebo se domnívají, že zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím kamerových systému se záznamem ve vozidlech Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života:

Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

telefon: 475 258 111

e-mail: mhd@dpmul.cz

Provozní doba: pondělí – pátek 06:00 – 18:00 hod.

SMS JÍZDENKA

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 20 Kč
(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut jen v zóně 101 a to jak u spojů Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., (DPmÚL), tak u spojů Dopravců Ústeckého kraje (DÚK). Nelze jí využít u vlaků Českých drah. 

Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.