Informační centrum

Zákaznické a informační centrum

Kontaktní adresa:

Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem

Telefon:

475 258 111

E-mail:

Otevírací doba:

pondělí – pátek:
6:00 - 18:00

Bezplatná infolinka:

800 100 613

 

 

Dopravní dispečink

Telefon:

475 211 547

Tarifní podmínky a smluvní přepravní podmínky Ústeckého kraje platné od 1.1.2016

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. ledna 2016 zde
Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje platné od 1. ledna 2016 zde


Smluvní přepravní podmínky MHD platné od 1.1.2016 zde 
Tarif MHD platný od 1. 1. 2016 ke stažení zde.
Vzory jízdních dokladů platných od 1. 1. 2016 ke stažení zde
Výňatek z tarifu DPmÚL platný od 1. 1. 2016 ke stažení zde.

Integrovaný dopravní systém - IDS
Základním principem je cestujícím usnadnit a zpříjemnit cestování. Pod pojmem integrovaný dopravní systém se rozumí takový způsob zajištění veřejné dopravy v území, v němž jednotlivé druhy dopravy vzájemně spolupracují a vytvářejí tak přehledný a jednoduchý systém vzájemně provázaných linek s jednotným tarifem, přepravními podmínkami a pravidelnými intervaly mezi spoji. V integrovaném dopravním systému je možné s jedinou jízdenkou cestovat všemi trolejbusovými a do systému zahrnutými autobusovými linkami, včetně osobních a spěšných vlaků a vybraných rychlíků ve všech zaintegrovaných úsecích tratí Českých drah. Integrovaný dopravní systém v Ústeckém kraji se nazývá DÚK - Doprava Ústeckého kraje

V souvislosti s částečnou integrací DPmÚL se systémem DÚK, která vejde v platnost od 1. ledna 2016, přicházíme se základními informacemi, které se k integraci váží.

Základní pojmy

Částečná integrace – uznávat se budou jen vybrané papírové jízdenky a časové kupony, integrace se netýká         elektronického jízdného (sms jízdenka a Sejf jízdenka, popř. Sejf kupon) a bezkontaktních čipových karet 
DPmÚL – Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
DÚK – Doprava Ústeckého kraje 
Tarifní zóna – oblast, ve které se můžu pohybovat při zakoupení správné jízdenky určené pro tuto oblast 
Kontrolní nadzóna – oblast, kterou můžu projíždět při zakoupení správné jízdenky 
Základní zóna 101 – město Ústí nad Labem, Trmice, obec Ryjice, nově obec Chuderov a místní části Chuderovec, Žežice. Můžu zde využívat všechny dopravce zařazené do Integrovaného systému DÚK, tzn. DPmÚL, BusLine, Arriva Teplice, ČSAD Slaný, vybrané spoje Českých drah apod. 
Nová zóna 171 – obec Dolní Zálezly. Zbylé zóny (Chlumec, Chabařovice, apod.)zůstávají beze změn.

Od 1. 1. 2016 platí částečná tarifní integrace MHD Ústí nad Labem do systému Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Znamená to vzájemné uznávání papírových jízdenek a časových kupónů v zóně 101 ústecké MHD provozované Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a papírových jízdních dokladů DÚK. 
V praxi to znamená podstatné zlepšení podmínek cestování, například cestující, který bydlí ve Velkém Březně a denně dojíždí do práce do Masarykovy nemocnice na Severní Terasu v Ústí nad Labem. Cestuje za pomocí DÚK a následně DPmÚL. Do konce roku 2015 platil dvojí jízdné – časový kupon DÚK a časový kupon DPmÚL. Díky integraci stačí, aby si zakoupil papírový časový kupon DÚK, který umožní v roce 2016 cestovat pohodlněji a levněji, protože platí také u DPmÚL. 

Papírovou jízdenku DÚK zakoupíte v autobusech a předprodeji DÚK nebo ve vlacích a předprodeji ČD. (jízdenka dle tarifu ČD není jízdenkou DÚK) Papírovou jízdenku DPmÚL zakoupíte v síti předprodeje včetně automatů DPmÚL nebo v doplňkovém prodeji u řidiče. Ve vozidlech DPmÚL nelze zakoupit jednotlivé jízdenky do vnějších zón DÚK z výjimkou zón 121 Chlumec, 122 Přestanov a 171 Dolní Zálezly. 


Uznávání jízdních dokladů 
Papírové vícedenní časové jízdenky jsou vzájemně uznávány v rozsahu platnosti zón a jednotlivé papírové jízdenky DÚK jsou v ústecké MHD (dle platné zóny) plně uznávány, neplatí to však na sezónních linkách a lanové dráze. To samé platí o papírových jízdenkách DPmÚL, které jsou uznávány v zelených autobusech a vlacích ČD, musí ale být již před nástupem označeny ve vozidle MHD. Bezkontaktní čipové karty DÚK nejsou prozatím v ústecké MHD uznávány.

Časové kupóny zakoupené v roce 2015 zůstávají v platnosti dle jejich časové platnosti i v roce 2016
Papírové jízdenky platné od 1.1.2016SMS JÍZDENKA

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 20 Kč
(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut jen v zóně 101 a to jak u spojů Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., (DPmÚL), tak u spojů Dopravců Ústeckého kraje (DÚK). Nelze jí využít u vlaků Českých drah. 

Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.